พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

****************************************************************************

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (กธจ.) จังหวัดชัยภูมิ
รองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดชัยภูมิ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิสายงานท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

 

เข้าหน้าเวปไซต์บ้านไร่อิงดอย