พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

****************************************************************************

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (กธจ.) จังหวัดชัยภูมิ
รองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดชัยภูมิ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษา ตำรวจภูธรภาค 3 (ที่ปรึกษากต.ตร.ภ.3)
คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ (กต.ตร.ภ.จ.ว.ชย.)

 

เข้าหน้าเวปไซต์บ้านไร่อิงดอย