กรุ๊ปต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจ "บ้านไร่อิงดอย" ให้ได้รับใช้บริการที่พัก-อาหาร และห้องประชุม พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปี ......

กรุ๊ปชมรมรักษ์สุขภาพ รพ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ในห้องประชุมเชิงวิชาการ ณ.บ้านไร่อิงดอย เมื่อ 25 ธค. 50

กิจกรรม Walk Rally

5 ฐาน จากกรุ๊ฟชมรม

รักษ์สุขภาพ รพ.แวงน้อย

ณ.บ้านไร่อิงดอย

 

กรุ๊ป อบต.โขมง จันทบุรี: กรุ๊ป สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จ.อ่างทอง : กรุ๊ป ชมรมพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ภาพรวมกรุ๊ปต่าง ๆ ในเทศกาล "วันกระเจียวงามปี 2551" ณ.บ้านไร่อิงดอย...

12 มิย. 51ท่านนายอำเภอเมืองสรวง พร้อมคณะเทศบาลเมืองสรวง ประชุมสัมมนา "โครงการเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมปี 51"

นำคณะโดยนายสมยศ รักษ์กุลวิทยา นายอำเภอเมืองสรวง นายประวัติ เทพสมบัติ นายกเทศมนตรีฯ

กศน.กลุ่มศูนย์พญาแล จังหวัดชัยภูมิ 5 อำเภอ

ประกอบด้วย อำเภอเมือง, อ.หนองบัวแดง, อ.คอนสวรรค์ อ.ภักดีชุมพล, อ.บ้านเขว้า

โดยการนำของ : ผอ.ชวน มณีวรรณ, ผอ.จิตตมาศ อินทร์ชีลอง, ผอ.วีระ พรหมหรรษ์, ผอ.เตือนใจ ผ่องกุศล, ผอ.พรทิพย์ สุขอร่าม. ณ.วันที่ 19 มิย. 2551

กรุ๊ปบริษัท อินทาโก้ จก.(กลุ่มบ.AIA) พร้อมกิจกรรม Walk-rally ณ. บ้านไร่อิงดอย

 

ยามค่ำสนุกสนานกับ แสง สี เสียง กับความสนุกสนาน และกิจกรรม บนเวที

 

กรุ๊ปพนักงานสาวสวยฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี ณ.บ้านไร่อิงดอย 7 กค. 2551

นำคณะโดย : คุณสกุลรัตน์ ประเสริฐผล

 

กรุ๊ปสัมนาวิชาการ มสธ.

นำโดยอาจารย์ อนุวัฒน์ฯ

และกรุ๊ปคุณสุภัคฯ

8 กค.2551

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกลุ่มสหกรณ์ 19 จังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมงานเลี้ยงช่วงค่ำ เมื่อ 10 กค. 51

 

คณะ สปสช. จ.สระบุรี พร้อมกลุ่มเครือข่าย 8 จังหวัด ณ.บ้านไร่อิงดอย เมื่อ 23 กค. 2551

 

คณะอาจารย์ อุทัย สมุทรปราการ =====คณะท่านผู้พิพากษาจากศาล อ.รัตนะบุรี

 

คณะอาจารย์ และนศ.ปริญญาโท จาก มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

คณะจากโรงพยาบาล นครปฐม ผู้โชคดีจากรายการ "ก๊วนข่าว เช้าวันหยุด"

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1..จัด....โครงการครอบครัวท่องเที่ยว สิงหาปลูกป่า ลดโลกร้อน

กรุ๊ปรพ.ป่าโมก ประชุมเชืงวิชาการ พร้อมงานเลี้ยง และสนุกสนานรอบกองไฟ และกิจกรรมบนเวทีในห้องแสง สี เสียง เมื่อ 3-4 และ 5 กย.51

กรุ๊ปหมู่คณะงานกระเจียวงาม ปี 2552

 

กรุ๊ปหมู่คณะที่ให้เกียรติ บ้านไร่อิงดอย ได้รับใช้ช่วงเทศกาลกระเจียวงาม ปี 51

9 มิย. 2551 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลาง ร่วมงานวันเปิดเทศกาลกระเจียวงาม

12 มิย.2551 คณะนายอำเภอเมืองสรวง พร้อมคณะเทศบาลตำบลเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด(ประชุมสัมมนาวิชาการ)

14 มิย.2551 คณะจากกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน นำโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ คุณกลมพร คำนึง

19 มิย. 2551 คณะกลุ่มศูนย์พญาแลจังหวัดชัยภูมิ 5 อำเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) (ประชุมสัมนาวิชาการ)

21 มิย.2551 วันเสาร์ นักท่องเที่ยวรายย่อย

28 มิย.2551 วันเสาร์ นักท่องเที่ยวรายย่อย

5 กค. 2551 บริษัท อินทาโก้ เชอร์วิส จก. (กลุ่มบริษัท AIA) พร้อมพนักงาน และบริษัท นิวทิป ทัวร์ จก.

7 กค. 2551 กรุ๊ปฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกาญจนบุรี (ศึกษาและดูงาน)

และกรุ๊ปรองผอ.สมหมาย เหล่ากอดี และอ.ทรงศักดิ์ ปูนชาวนา รร.สมุทรสาครวุฒิชัย (ศึกษาและดูงาน)

8 กค. 2551 บริษัท กู๊ดวิลล์ ทัวร์ จก. นำคณะ มสธ.โดยอาจาร์ย อนุวัฒน์

9 กค. 2551 กรุ๊ปคณะรองปลัดฯ สุนีย์ จากชลบุรี

10 กค. 2551 คณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกลุ่มในเครือข่าย 19 จังหวัด

11กค. 2551 กรุ๊ปคุณสมชาย จากกรมอุตสาหกรรม กทม.

12 กค. 2551 บริษัท โปร-แพลนเนอร์ จก. พร้อมคณะนายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ และคณะจากบริษัท กันเอง ทัวร์ จำกัด

17 - 18 - 19 กค. 2551วันหยุดต่อเนื่อง อาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา

22 กค. 2551 กรุ๊ปคุณปิ๊กคณะจากเทศบาลห้วยกระบอก ราชบุรี

23 กค. 2551 คณะคุณจักรินทร์ สปสช จ.สระบุรี พร้อมกลุ่ม 8 จังหวัด

25 กค. 2551 คณะอาจารย์ อุทัย สมุทรปราการ

26 กค. 2551 คณะท่านผู้พิพากษาจากศาล อ.รัตนะบุรี

2 สค. 2551 คณะจาก โรงพยาบาล นครปฐม และคณะ ทันตแพทย์หญิง กัลยา และคณะนักศึกษาป.โท ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

9 สค. 2551 วันเสาร์ นักท่องเที่ยวรายย่อย

16 สค. 2551 คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

(โครงการครอบครัวท่องเที่ยว สิงหาปลูกป่า ลดโลกร้อน ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม)

3-4 และ 5 กย. 2551 คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลป่าโมก จ.อ่างทอง

======================================================================

กรุ๊ปฯ ที่ให้ความไว้วางใจ "บ้านไร่อิงดอย" ในงาน "วันกระเจียวบาน 50"

คณะท่านผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ททท.โคราช เขต 1

บ.แซท & ซัน ทัวร์คณะร่วมแจกของใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านเทพนา

บริษัท มิตรผล วิจัยพัฒนาอ้อย และน้ำตาล จำกัด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (นครราชสีมา : ชัยภูมิ, บุรีรัมภ์, ศรีสะเกษ.)

คณะอาจารย์ชัยศรี เทพหัสดิน ณ.อยุธยา

คณะคุณอรลักษณ์ ชมรมพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

คณะคุณเอ๋ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโขมง และคณะผู้นำองค์การชุมชนฯ

คณะสหภาพแรงงาน ไทยคาร์บอนแบล็ค อ่างทอง

=========================================================

กรุ๊ปฯ ที่ให้ความไว้วางใจ "บ้านไร่อิงดอย" แวะมาใช้บริการใน "งานกระเจียวบาน 49"

กรุ๊ฟคุณ อภิชาติ กับคณะองค์การโทรศัพท์ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ

บ.แซท&ซัน ทัวร์ พร้ิอมคณะแพทย์อาวุโส จากรพ.จุฬาฯ สถาบันต่าง ๆ

คณะทัวร์ บ.อมีนิตี้ พร้อมคณะ และคณะ คุณธนาพร จาก สถานฑูต ออสเตรเลีย

บ.โปรแพนเนอร์ ทัวร์ พร้อมคณะแพทย์รพ.ราชวิถี

คณะทัวร์ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์ศาสตร์์จุฬาฯ

บ.โปร-แพลนเนอร์ ทัวร์ พร้อมคณะ

คณะปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาลัยรามฯ รุ่นปี 48

คณะ อาจารย์ศุภมิตร พร้อม นศ.แผนกการท่องเที่ยว และการโรงแรม

มหาลัย ธุรกิจบัณฑิต (ชุดแรก)

คณะ อาจารย์ศุภมิตร พร้อม นศ.แผนกการท่องเที่ยว และการโรงแรม

มหาลัย ธุรกิจบัณฑิต (ชุดสอง)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

คลิกกลับหน้าแรก บ้านไร่อิงดอย

copyright@2003-2009 baanraiingdoi.net all right reserved.