สำรองห้องพักก่อนเดินทางที่ 08-7979-3223 / 089-123-3223


นับเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับพี่น้องชาวบ้านไร่ โดยเฉพาะหลาย ๆ หมู่บ้านที่อยู่ ถนนสายไม้หอม เส้นทางสายดอกไม้ สู่ทุ่งดอกกระเจียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยเฉพาะนายกเอก นายสงกรานต์ เขตจันทึกได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่นี้
ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่ตั้งอยู่สุดปลายเส้นทางถนนสายนี้
โดยมีโครงการ ปรับภูมิทัศน์ สองข้างทางให้สวยงาม เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าสู่บ้านไร
ได้จัดงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ปากทาง สองข้างทาง เป็นอันดับแรก ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของทุก ๆ ปี
ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยว เข้ามายังเส้นทางนี้ หลายแสนคน โดยเฉพาะช่วง มิย. กค. และสค. ซึ่งเป็นเทศกาลดอกกระเจียวบาน รวมทั้งช่วงปีใหม
ทางคณะผู้บริหาร อบต.บ้านไร่ ชุดใหม่นี้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ที่ต้องปรับปรุง เพิ่มความสวยงาม เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
และจากปากทางเข้ามายังพื้นที่นี้ ทั้งสองข้างทางยังได้มีการ ปลูกต้นแตรนางฟ้า หรือชาวบ้านเรียกดอกลำโพง
ต้นไม้ชนิดนี้ จะออกดอกสวยงาม ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเย็น ยังมีกลิ่นหอม อบอวล จากเกษรดอกแตรนางฟ้า ตลอดทั้งคืน
ต้นไม้ชนิดนี้สามารถเจริญเติบโต ได้ในพื้นที่ ที่มี อากาศ เย็น เท่านั้น
จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี สำหรับการเริ่มต้น นำดอกไม้หอมชนิดนี้มาลงแปลงไว้ทั้งสองข้างทางเพื่อรองรับอนาคตในชื่อถนนว่า "ถนนสายไม้หอม"
จากช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปี 2556 ไ้ด้เป็นอีกจุด ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องจอดรถ แวะเก็บภาพทรงจำกลับไป

"ถนนสายไม้หอม..เส้นทางสายดอกไม้...สู่ทุ่งดอกกระเจียว"

"เส้นทาง ถนนสายไม้หอม นี้จะเป็น ถนนสายแรก และสายเดียวในประเทศไทย" (@ปี 2556)

 

กลับหน้าแรก บ้านไร่อิงดอย

 

Copyright@2003-2014 BaanRaiiigDoi.net all right reserved.

Powered by : www.baanraiingdoi.net@2003

facebook : www.facebook.com/บ้านไร่อิงดอย


รายการ What is it
ได้มาบันทึกเทปรายการ
ณ. บ้านไร่อิงดอย...

Free!!!

internet ความเร็วสูง
แรงทุกห้องพัก

ครอบคลุมเต็มพื้นที่
Home
การเดินทาง
เลือกสำรองรูปแบบห้องพัก
กิจกรรมรอบที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
webmaster
แนะนำ
แพ็คเกจCountdownปีใหม่
กรุ๊ปสัมมนาวิชาการ
เทศกาลดอกกระเจียวปี53
แผนที่เดินทาง&แผนผังบ้านพัก
ชัยภูมิมีมากกว่าทุ่งดอกกระเจียว
มอหินขาว
ตามหา 6 กอดแห่งขุนเขา
กิจกรรมกลุ่ม 20 ฐาน
ศูนย์ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว
Click เดียวเที่ยวทั่วชัยภูม
 
พื้นที่ประชาสัมพันธ์