สำรองห้องพักก่อนเดินทางที่ 08-7868-3223 / 089-123-3223

 

คณะธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่สอดส่องการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
นำโดยท่านอัจจิมา จันทร์สุวานิช
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

สอดส่องแผนงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดcctv ใน 5 แหล่งท่องเที่ยว ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


งานเลี้ยงคณะธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ
ในโอกาสท่านผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกประชุม
โครงการสอดส่องการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ

ณ.บ้านไร่อิงดอย @ ทุ่งดอกกระเจียว

   

 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จัดพิธีอบรมคณะธรรมาภิบาลระดับภูมิภาคอีสาน
โดยมีท่านผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี
นายจิรายุ นันท์ธราธร
และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรราชธานี
นายธนพล จันทรนิมิ
ร่วมมาเป็นเกียรติในการอบรมสัมนาครั้งนี้
รายการ What is it
ได้มาบันทึกเทปรายการ
ณ. บ้านไร่อิงดอย...

Free!!!

internet ความเร็วสูง
แรงทุกห้องพัก

ครอบคลุมเต็มพื้นที่
Home
การเดินทาง
เลือกสำรองรูปแบบห้องพัก
กิจกรรมรอบที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
webmaster
แนะนำ
แพ็คเกจCountdownปีใหม่
กรุ๊ปสัมมนาวิชาการ
เทศกาลดอกกระเจียวปี53
แผนที่เดินทาง&แผนผังบ้านพัก
ชัยภูมิมีมากกว่าทุ่งดอกกระเจียว
มอหินขาว
ตามหา 6 กอดแห่งขุนเขา
กิจกรรมกลุ่ม 20 ฐาน
ศูนย์ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว
Click เดียวเที่ยวทั่วชัยภูม
 
พื้นที่ประชาสัมพันธ์